รวมธรรมบรรยายชุด กันไว้ดีกว่าแก้ โดยพระครูใบฎีกาอํานาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาแก้ว

ดาวน์โหลด
ภาพตัวอย่างhttp://www.ipic.us/images/21761285224843688018.jpg


รวมธรรมบรรยายชุด กันไว้ดีกว่าแก้ โดยพระครูใบฎีกาอํานาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว เนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
SS_รวมธรรมบรรยายชุด กันไว้ดีกว่าแก้        วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่าวัด พระธาตุผาแก้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

      วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่ท่านสามารถร่วมสมทบ กองบุญเพื่อสร้างสื่อธรรมทานผาซ่อนแก้ว ได้ที่

ชื่อบัญชี : นางปริญดา เพื่อสื่อธรรมผาซ่อนแก้ว

เลขที่บัญชี : 401-470357-1

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย อาคารสิริภิญโญ (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติม : book@phasornkaew.orgประวัติ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโสนามเดิม อำนาจ กลั่นประชา

เกิด ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๗ กรุงเทพฯ

การศึกษาศึกษาศิลปะด้วยตนเอง

อุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบัน   จำพรรษาอยู่ที่ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญ

๒๕๔๕   ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก

๒๕๔๔   ผลงานชุดทาโร่ห์ รูทออฟเอเชีย ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกีย

๒๕๔๔-๒๕๔๕   อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๓๖   ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

๒๕๓๕   ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย

๒๕๓๔   ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ออสเตรเลีย

๒๕๒๙   ๑ ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมบนหน้าบัน ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร ณ วัดเขาสารพัดดี จ.ชัยนาท ถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่รับค่าแรงผลงานหนังสือและบทกวี

๒๕๕๒  อยู่กับมาร

๒๕๕๒  ความจริงไม่มีใครทุกข์

๒๕๕๑  แรงบันดาลใจในธรรม

๒๕๔๖  เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหารย์

๒๕๔๖  คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท

๒๕๔๔  สะพานเชื่อมใจ

๒๕๓๙  หนังสือบทกวี The Oneness

๒๕๓๙  มาลัยดอกไม้ในดวงตา

๒๕๓๘  สวรรค์ติดดิน  

เรียนแจ้งท่านที่สนใจในธรรมทุกท่านครับ.....

1. สำหรับท่านที่มีไฟล์นี้แล้ว ช่วยผมปล่อยไฟล์ได้เลยครับ

2. ผมจะดูแลไฟล์ที่ปล่อยประมาณ 7 วันถ้าต้องการดาวน์โหลดแล้วไม่มีคนปล่อย PM

   แจ้งผมให้กลับมาช่วยปล่อยได้ครับ (ช่วยแจ้งชื่อไฟล์ด้วยนะครับ)

3. สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ช่วยปล่อยไฟล์นี้ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้

   เพื่อ.........

      _/l\_ ท่านที่ดาวน์โหลดจะได้รับธรรมะและนำไปศึกษาปฏิบัติเข้าถึงธรรมอย่างรวดเร็ว _/l\_

       _/l\_ ผมจะได้หยุดปล่อยไฟล์นี้เพื่อจะได้นำไฟล์ธรรมะที่ยังมีอีกมากมาปล่อยต่อไป _/l\_

        _/l\_ สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ : การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง _/l\_

.........ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง 20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้น

เทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ

และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า

.........ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในส่วนกุศลนี้

พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ .........

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด้วยครับ

             _/l\_   สาธุ สาธุ สาธุ   _/l\_

                   เจริญในธรรมครับ

                          hs6kjgหมวดหมู่ศาสนา
ขนาด699.70 MB (733,692,650 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2011-05-10 08:02:45
แบ่งปันโดยhs6kjg
จำนวนไฟล์
14 ไฟล์
เพียร์
0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์ ( ข้อมูลเมื่อเวลา 2014-04-13 05:12:19 )
tatee2011  thank
153 weeks ago

1 - 1
<< ก่อนหน้า      ถัดไป >>