E-BOOKS ชีทการเรียนการสอน+ข้อสอบ จากติวเตอร์ชื่อดังของไทย ระดับประถม-มัธยม-มหาลัย

ดาวน์โหลด
ภาพตัวอย่างhttp://pic2u.net/v.php?s=122_untitled.JPG
E-BOOKS ชีทการเรียนการสอน+ข้อสอบ จากติวเตอร์ชื่อดังของไทย ระดับประถม-มัธยม-มหาลัย

1000SATwords

Barron s GMAT 2007-2008 CD

Bobby Tutor

Brand Summer Camp 2008 + ไฟล์ Powerpoint อาจารย์

Brand Summer Camp 2009

Brand Summer Camp 2010

ETV ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET

ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ (อย่างละเอียด)

ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์ (อย่างละเอียด)

GAT 1 โดย อ.ปิง

GAT 2 โดย อ.อริสรา

GAT ครั้งที่ 1

GAT แนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์

NEW SAT

Note O-A-Net

O-net  52

PAT 1 โดย รศ.สมัย

PAT 2 โดย อ.อุไรวรรณ

Practise Test SAT

SAT II Biology

SAT II Math

SAT II Physics

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบคณะวิทย์ม.ขอนแก่นวิชาSystemsAnalysisandDesign

ข้อสอบคณิตกลางภาคร.ร.ตอ.ม.4

ข้อสอบคณิตกลางภาคร.ร.ตอ.ม.5

ข้อสอบคณิตกลางภาคร.ร.ตอ.ม.6

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4-5 โรงเรียนวัดสุทธิ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมเฉลย

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์1 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์2 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์ 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาจีน 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาญี่ปุ่น 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาบาลี 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาฝรั่งเศส 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอาหรับ 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาเยอรมัน 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาวิทยาศาสตร์กายฯ 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษา 2543-2548

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาเคมี 2543-2548

ข้อสอบเข้าเตรียมอุดม วิชาคณิต ปี26-28

ข้อสอบแข่งขัน จุฬาฯ วิชาการ 2551

ข้อสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วิชาฟิสิกส์ปี2551

คณิตศาสตร์ (เมตริกซ์ และกำหนดการเชิงเส้น) โดย อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (ออกอากาศ 16 ม.ค. 53)

คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

คณิตศาสตร์ โดย อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ) ออกอากาศ 2 มกราคม 2553

คณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)

คณิตศาสตร์ โดย อ.มนตรี ( พี่ช้าง )

คณิตศาสตร์ โดย อ.สุพัฒน์ พลสุธรรม์

คลังข้อสอบ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

คลังข้อสอบ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ

คลังข้อสอบ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คลังข้อสอบ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คลังข้อสอบ ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่1-3กลุ่มสาระฯสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ความรู้ทั่วไปสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ

ชีววิทยา โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง ออกอากาศ 17 ต.ค. 2552

ชุดวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ฟิสิกส์ กลศาสตร์

ฟิสิกส์ กัมมันตภาพรังสี

ฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

ฟิสิกส์ เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์ เรื่องเสียง

ภาษาอังกฤษ 12 tenses

ภาษาอังกฤษ โดย อ.วนิดา ยาณรักษา

ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ

ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี

ภาษาอังกฤษ โดย อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) ออกอากาศ 2 มกราคม 2553

ภาษาไทย (เตรียมอุคมศึกษา)

ภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ออกอากาศ 16 ม.ค. 53)

ระดับมหาลัย

วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.มนตรี

วิชาฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (พี่อั้ม จาก The Brain)

วิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่แนน จาก Enconcept

วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.สุมณี วิทิตกูล จากโรงเรียนสตรีวิทยา

วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.อริสรา

วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน

วิชาภาษาไทย โดย อ.อรินยา (ออกอากาศ 30 ม.ค. 53)

วิชาสังคม โดย อ.ชัย

วิชาเคมี โดย อ.อุ๊ (ออกอากาศ 30 ม.ค. 53)

วิทยาศาสตร์ โดย อ.ณัฐพล โยธาธิติกุล ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552

สรุปศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม

สรุปเข้มmimidก้าวใหม่คนพันธุแอดฯ

สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สังคม ม.ปลาย อียิปต์

สังคมม.ปลาย ภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา (เตรียมอุคมศึกษา)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

สังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (อ.ป๊อป) ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552

สังคมศึกษา โดย อ.ปิง ออกอากาศวันที่ 17 และ 24 ต.ค. 2552

อุปกรณ์การทดลอง ฟิสิกส์

เคมี (จุฬาฯ)

เคมี ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ

เคมี โดย อ.อุ๊

เค้าโครง การบรรยายภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬา

เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่อง พิทากอรัส ปีรามิต

แนวข้อสอบคณิตม.ต้น ของโครงการพสวท

แนวข้อสอบวิชาเคมีเข้ามหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ สุธน เสถียรยานนท์

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า 2533

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 11

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

AnsPAT-1-2.pdf

MATH ebook.pdf

PAT1.pdf

เครดิต เว็บเพื่อนบ้าน
หมวดหมู่ความรู้/สื่อการสอน
ขนาด598.01 MB (627,062,646 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2011-05-28 04:08:07
แบ่งปันโดยArxufel
จำนวนไฟล์
109 ไฟล์
เพียร์
0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์ ( ข้อมูลเมื่อเวลา 2014-04-07 21:49:02 )
marn  thanks
151 weeks ago
fender1991  ss ดูบ่ได้ :yoyo37:
151 weeks ago
fender1991  ss ผ่อบ่ได้

:yoyo37:
151 weeks ago
kaazanova  ขอบคุงคับ ที่ให้โหลดนะคับ :yoyo73:
151 weeks ago
betkub  ขอบคุณมากๆครับ :]
151 weeks ago
jumomania  โหลดให้ลูก thanks
151 weeks ago
paulbit  ต้องลอง... :yoyo71:  :yoyo71:  :yoyo71:  :yoyo71:
151 weeks ago
krupoo  :yoyo57:  :yoyo57:  :yoyo57:
151 weeks ago
muse2  thank
151 weeks ago
raviphas  THANKS
151 weeks ago
supap2529  thank :yoyo61:
151 weeks ago
tuchy  :yoyo57:
151 weeks ago
superbplus  thanks :yoyo11:
150 weeks ago
fnakorn  ขอบคุณมากๆครับ
136 weeks ago
nemoshow  ขอบคุณนะคะ
48 weeks ago

1 - 15
<< ก่อนหน้า      ถัดไป >>