วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ

ดาวน์โหลด
ภาพตัวอย่าง
วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙)

วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นไฟล์ .PDF

ตัวอย่าง

๑.     สุภาพสตรี อย่าถูกต้องภิกษุสามเณร

๗.     บุรุษ-สตรี ไม่ควรเอาสิ่งของของตนแลกกับสิ่งของของพระ-ของสามเณร

๕๑.   สตรีที่เป็นโสเภณี เป็นหม้าย เป็นสาวเทื้อ เป็นชี และกะเทย ไม่ควรไปมาหาสู่กับพระ โดยไม่เป็นกิจจลักษณะหรือผิดเวลา

๕๒.  บุรุษ-สตรี ไม่ควรนิมนต์พระเข้านั่งในร้านสุรา จะเป็นที่ขาย หรือที่กลั่นสุราหรือที่ดองเมรัยก็ตาม

บุรุษหรือสตรีก็ตาม เมื่อหวังความเจริญแก่ตนแก่วงศ์สกุลของตน และแก่พุทธศาสนา

ควรศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับวินัยของภิกษุสงฆ์บางข้อ ตามที่รวบรวมไว้นี้ และปฏิบัติให้ถูกต้อง

ก็ย่อมจะเหมาะสมแก่ความเป็นพุทธศาสนิกชน และย่อมช่วยประดับพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองแล

.........ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง 20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้น

เทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ

และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า

.........ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในส่วนกุศลนี้

พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ .........

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด้วยครับ

             _/l\_   สาธุ สาธุ สาธุ   _/l\_

                   เจริญในธรรมครับ

                   เครดิต hs6kjg
หมวดหมู่ศาสนา
ขนาด334.36 kB (342,383 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2011-12-12 11:40:49
แบ่งปันโดยtangocom09
เพียร์
0 ปล่อย, 0 โหลด = 0 เพียร์ ( ข้อมูลเมื่อเวลา 2014-04-08 06:23:21 )
porndom  ขอบคุณครับ :yoyo69:
116 weeks ago
appa  โหลดไม่ได้เด้อ :yoyo49:
123 weeks ago
nattapon7  ขอบคุณครับ
123 weeks ago
Toollss  สมควรรู้ตามรายละเอียดที่ให้มาจริงๆครับ ขอบคุณครับ
123 weeks ago
kung2513nat  ขอบคุณมากครับ :yoyo69:  :yoyo71:  :yoyo67:
123 weeks ago
thainavy  ขอบคุณครับ
123 weeks ago
porndom  ขอบคุณครับ...
122 weeks ago
thainavy  :yoyo85:  :yoyo85:  :yoyo85:  :yoyo85:  :yoyo85:
105 weeks ago

1 - 8
<< ก่อนหน้า      ถัดไป >>